Donderdag 4 Juni 2020.

   
 
 

Zwemmen

Open Water Zwemmen

Reglement voor zwemmen in buiten water (versie 2012)

Elke zwemmer of zwemster die aan de OWZ-trainingen en/of wedstrijden deelneemt, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.

 1. Deelname aan de OWZ-trainingen en/of wedstrijden is voor eigen risico.
 2. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen omtrent veiligheid van de trainer(s), de begeleider(s) en/ of de toezichthouder(s).
 3. Het is ten strengste verboden om alleen te zwemmen (zonder het vereiste toezicht) aangezien zwemmen in buiten water verschillende 'nieuwe gevaren' met zich meebrengt:
  • Wisselende weersomstandigheden;
  • Door het (meestal) koude water kunnen sneller lichamelijke problemen zoals verkramping van spieren, optreden (door de diepte van de waterplas kan men dan niet staan);
  • Niveauverschillen tussen de deelnemers en de grootte van de waterplas zorgen ervoor dat de trainer, begeleider en/of toezichthouder niet alle deelnemers tegelijk in de gaten kan houden ;
  • Het voorgaande brengt mede met zich mee dat ingrijpen bij een noodgeval moeilijker is;
 4. Deze gevaren dienen zoveel mogelijk beperkt te worden middels de volgende regels:
  • Tijdens onweer of dichte mist wordt er NIET buiten gezwommen;
  • De minimum watertemperatuur waarbij gezwommen mag worden is 16oC;
  • Minioren (jongens/meisjes t/m 11 jaar) mogen niet zonder een zwemmende begeleider te weten een trainer, zwemmer van de masters of wedstrijdgroep ( > 16 jaar) of een ouder de waterplas in. Indien er niemand aanwezig is, mogen minioren dus niet zwemmen;
  • Naast minimaal een zwemmende begeleider is er ALTIJD een toezichthouder aanwezig op de kant/steiger die in het bezit is van een EHBO-diploma of BHV-certificaat. Deze toezichthouder staat op een positie waarbij hij/zij het gehele zwemwater kan overzien en is voorzien van een goed functionerende fluit en een mobiel (voor eventuele hulpverleningsdiensten);
  • Indien het fluitsignaal klinkt, moeten de deelnemers (en zwemmende begeleiders) direct oogcontact zoeken met de toezichthouder. De toezichthouder zal dan middels vooraf afgesproken signalen aangeven wat er gedaan moet worden;
 5. Net als bij reguliere 'indoor' trainingen en/of wedstrijden dienen deelnemers rekening te houden met elkaar en ervoor te zorgen dat men elkaar niet in de weg zwemt.
 6. Deelnemers melden zich af bij de trainer/toezichthouder indien zij niet bij de training aanwezig kunnen zijn.
 7. Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door de op dat moment verantwoordelijke trainer, begeleider en/of toezichthouder.
 8. Middels aanmelding aan de OWZ trainingen en/of - wedstrijden, verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement en zijn zij zich er van bewust dat deelname aan de trainingen in open water ten alle tijde voor eigen risico zijn hetgeen inhoudt dat de vereniging en haar vrijwilligers niet aansprakelijk te stellen zijn voor welk voorval dan ook.

Copyright (C) 2001-2017 - Redactie zw-argo.nl. Alle rechten voorbehouden / All rights reserved. Hosting: Trido Internet