Donderdag 2 December 2021.

   
 
 

Informatie

Persbericht

Argo breidt activiteiten uit

Vanaf 1 januari gaat Z&WV Argo haar activiteiten uitbreiden met het aanbieden van zwemmen voor gehandicapten. Op dit moment bestaat Argo uit een waterpoloafdeling voor alle leeftijden, een recreatieve- en wedstrijdzwemgroep en masterzwemmen vanaf 21 jaar. Na 1 januari komt hier dus een nieuwe tak bij.

Aanleiding hiervoor is de oproep van Willem Branten, voorzitter van gehandicaptenzwemmen in Rooi. Begin 2017 is aangegeven dat de organisatie die de subsidie en badhuur regelen gaat stoppen.

"Wij hebben elkaar gevonden tijdens de bijeenkomsten van het Sportraad Meierijstad (in oprichting). De algemene ledenvergadering van Argo heeft unaniem ingestemd met dit voorstel en de vrijwilligers van het gehandicaptenzwemmen zijn inmiddels ook op de hoogte. De activiteiten van het gehandicaptenzwemmen blijven op deze manier gecontinueerd. Tevens breidt Argo hiermee de maatschappelijk taak uit. Het huidige bestuur en vrijwilligerskorps van het gehandicaptenzwemmen blijven zoveel als mogelijk betrokken binnen de nieuwe situatie," aldus Tom van Wanrooij, voorzitter van Argo.

In dezelfde algemene vergadering heeft Argo tevens een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen, waarin geregeld is dat alle vrijwilligers binnen de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten inleveren. Deze VOG is gratis indien deze via de vereniging wordt aangevraagd. Hiermee loopt Argo vooruit op de wens van gemeente en KNZB om een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die werken met jeugdleden en/of gehandicapten voor een veilig sportklimaat.

Copyright (C) 2001-2020 - Redactie zw-argo.nl. Alle rechten voorbehouden / All rights reserved. Hosting: Trido Internet