Donderdag 21 Februari 2019.

   
 
 

Zwemmen

Dn Dommel

Mededelingen

40-jarig bestaan gehandicaptenzwemmen de Neul

Zwemmen met een beperking. Zwembad de Neul denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen. De reden waarom er in de loop van de jaren alles aan gedaan is om het zwembad zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Al 40 jaar lang voelen vele gehandicapten zich er als een vis in het water. Reden genoeg dus om stil te staan bij het jubileum van de vereniging. De vereniging is ooit opgestart door ouders die een verstandelijk beperkt kind hadden, VOGG, Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapte kinderen. Zij zijn begonnen, nadat hun kinderen hadden leren zwemmen. De Neul had toen nog maar een buitenbad, toen het binnenbad kwam is de vereniging gestart. De meeste mensen die er komen zwemmen, wonen in Rooi. Enkele buitendorpse leden, zij komen, omdat ze in hun eigen dorp geen geschikte zwemvereniging hebben. Rens: “De oprichting was een landelijk ouderinitiatief. Overal in de omgeving zag je zwemgroepen ontstaan, die door het VOGG opgezet werden. Sinds januari 2018 is de voormalige “Gehandicapten zwemvereniging Rooi” onderdeel geworden van Argo. Voorheen viel de organisatie dus onder ‘VOGG’ en later onder ‘Kansplus”. Omdat Kansplus hiermee stopte, is in 2017 toenadering gezocht met Argo en is de zwemvereniging voor gehandicapten door hen hartelijk ontvangen. Rens: “We weten momenteel nog niet met welke activiteit we het 40-jarig jubileum willen gaan vieren. Iedereen moet in ieder geval mee kunnen doen, want dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Hier moeten we goed over nadenken, want de groep is heel divers, van mensen die in een rolstoel zitten tot mensen die zelfstandig kunnen lopen. We willen in ieder geval iets met eten en drinken verzorgen, want dat vindt de groep zeker gezellig. Mochten we hier een sponsor voor kunnen vinden, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn.” Met zo’n achtentwintig leden en ongeveer evenveel vrijwilligers is het elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 een gezellige boel, want niet alleen het zwemmen staat centraal. Ook een heerlijk bakje koffie voor de onderlinge contacten na alle inspanningen hoort erbij. We zijn dan ook van harte welkom om hier bij aan te sluiten en maken een praatje met Rieky Verhagen, al vierendertig jaar trainster en Rens Parker, twintig jaar vrijwilliger van de vereniging. Rens: “Mijn belangrijkste motivatie om dit te doen, is het feit dat de mensen heerlijk kunnen bewegen en ontspannen in het water. Ik zie de mensen genieten. Ze komen weer eens even in een hele andere situatie, dan waar ze normaal gesproken in zitten. Er kan gedold en geknuffeld worden. Het geeft heel veel voldoening.” Rieky: “De eerste mensen waarmee ik begonnen ben, kwamen van Zonhove. Ik heb toen wel even gedacht, kan ik dit wel. Velen waren heel zwaar gehandicapt en er waren toen nog geen voorzieningen.” Rens: “We hebben inmiddels al heel wat hulpmiddelen, waar we nog op mispakken is een brancardlift of een aanpassing op de huidige lift, zodat hier een brancard in kan.” Rieky: “We hopen dit te kunnen realiseren als het zwembad verbouwd wordt. Op dit moment wordt de gehandicapte persoon die dit nodig heeft in het water getild, maar dit is erg zwaar en daardoor eigenlijk onverantwoord. In mijn beginjaren zwom ik zelf altijd mee. Tegenwoordig sta ik op de kant, want dan zie ik veel meer. Ik gaf les, zoals mijn voorganger dat ook deed, gehandicapten hingen vaak aan de kant van het water. Na een tijdje had ik hier niet genoeg voldoening meer van. Ik wilde iets veranderen. Deze mensen kunnen veel meer, dacht ik. Toen ben Ik begonnen met een systeem, waarbij diploma’s behaald konden worden. Tegenwoordig is het zo dat de deelnemers na elk seizoen zo’n diploma overhandigd krijgen. Daarvoor moeten ze een bepaald aantal banen zwemmen met verschillende zwemslagen. Na afloop halen we bij Dommelzicht een kop koffie en een stuk vlaai en dan komt de wethouder om de diploma’s uit te reiken. Dit is elke keer weer een feest.” Rens: “Naast het bezoek van Sinterklaas, waar veel van onze mensen nog heilig in geloven, is dit één van de hoogtepunten van het jaar.” Elke gehandicapte, vrijwilliger of stagiair die een keer een keer een kijkje wil komen nemen op zaterdagmorgen is van harte welkom.

Aanmelden of het stellen van een vraag kan via gz@zw-argo.nl

Copyright (C) 2001-2017 - Redactie zw-argo.nl. Alle rechten voorbehouden / All rights reserved. Hosting: Trido Internet